filipino

Just another Edublogs.org weblog

HUNI /INGAY NG MGA HAYOP

April 6, 2006 by lorginabandavia · 1 Comment · Uncategorized

LAYUNIN:

1.Nabibigyan ng kahulugan ang huni/ingay ng mga hayop.

2.Nagagamit ang angkop na pananalita sa pagpapakilala. 

3.Nagagamit ang malalaking titik sa simulang pantanging ngalan ng tao.

II  PANGKAISIPAN

(hanapin ang kahulugan ng mga sumusunod:)

Hayop-                            

huni-

bukid

kapaligiran-

III.KAGAMITAN

RBEC P.E LC. Pahina 17

Bagong Filipino 3 sa salita at gawa Aklat sa Wika

Pahina 25-30;99 15-17

IV. BALIK-ARAL

1.Anu-anong huni ng hayop ang naririnig nyo sa ating kapaligiran?

2.May dalawang uri ng  ng huni ng hayop.Anu-ano ito?

V.TALAKAYAN/PAGLALAHAD NG GAWAIN

!.Pagganyak

Mahilig ba kayong mamasyal sa bukid? Tingnan ang larawan

 

 

Image PreviewGo to fullsize image

Anu-anong hayop ang nakikita nyo sa larawan?Ano ang ginagawa ng mga hayop kapag nagugutom o nagsasaya sila?Ngaun narito ang isang kuwento.

2.Paglalahad

(Talakayin muna  ang pamantayan sa pakikinig ng kuwento.

pagbasa sa kuwento na nakasulat sa tsart.

1.Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento?

2.Anu-anong hayop ang nakita nila sa bukid?

3.Bakit maingay ang kambing?

4.Ano ang ibinigay ng dalawa sa gutom na hayop?

5.Anong tunog ang kanilang narinig habang kumukuha ng sariwang damo?

6.Ano ang masasabi mo sa dalawang bata?

IV.PAGPAPAYAMANG GAWAIN/PAGSASANAY

Pagpapakita o pagsasadula;

Magbigay ng hayop na maamo/mabangis ,ipakita tunog nito,at kahulugan.

VII.PAGSUBOK

tingnan sa prongo.com.

VIII.TAKDANG ARALIN

Magtala ng tatlong hayop na maamo at mabangis.Ibigay ang huni /ingay at ang kahulugan nito.

 

 

 

One Comment so far ↓