filipino

Just another Edublogs.org weblog

Pagbasa Nang May Wastong Galaw/Hagod ng mata mula sa kaliwa-kanan.Itaas-pababa.

April 19, 2006 by lorginabandavia · No Comments · Uncategorized

 

 

I.LAYUNIN.

1.Natutukoy ang malakas at mahinang huni at ingay ng mga bagay.

2.Naisasagawa ang pagbasa na may wastong galaw/hagod ng mata mula sa kaliwa-kanan.itaas-pababa.

3.Nagagamit ang malaking titik simula sa natatanging ngalan ng pook.

II.PAGHAHAWAN NG BALAKID.

(Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod.)

pahayagan-                       Advertisement-

III. KAGAMITAN.

Aklat sa filipino BEC A.1.a.pah.17

Diyaryo, tsart

IV.PAGBABALIK ARAL.

1.Ano ang dalawang uri ng huni/ingay ng hayop?

2.Magbigay ng halimbawa ng huni ng maamo at mabangis na hayop.Ano ang kahulugan nito?

V. PAMAMARAAN

(Pagtsek ng takdang aralin ng mga mag-aaral.)

1.Pagganyak

Pasunurin ng guro  ang mata ng mga bata habang kumikilos ng patapat mula sa kaliwa patungo sa kanan/mula sa taas pababa.

2.Paglalahad.

Tingnan ang mga larawan.

 121.jpgScary Movie 4 (2006)aaa.jpg

Ano ang tawag dito? Ano ang makikita o mabasa dito?Ano ang napapansin nyo sa mga titik na nakasulat sa advertisement?

Pag -usapan ang tungkol sa” advertisement”.Susunod ang mata ng guro ang mga salita mula sa kaliwa-kanan,taas-pababa ang mga bata habang itinuturo.

Paano kayo bumabasa?

VI.PAGSASANAY

Basahin ang mga pangungusap mula sa kaliwa patungong kanan.Taas-pababa.
 

ANG KAIBIGANG TUNAY

Kaibigang tunay ay laging matapat,
ang tulong ay laan sa lahat ng oras.

Siya ay mabait at saka marangal
sa lahat ng saglit ay maaasahan

VII.PAGTATAYA (pasalita)

Basahin ang mga pangungusap na may wastong pagkilos ng mga mata.

1. Maraming punongkahoy sa kagubatan.

2. Ang mga hayop ay masayang naglalaro sa parang.

3. May mga ibong nagliliparan sa himpapawid.

4.Ang mga isda ay nakatira sa bukid.

5.Maraming perlas sa ilalim ng dagat.

VIII.TAKDANG ARALIN

Basahin ang kwento”Ang gintong Itlog” sa pahina 155 ng inyong aklat.

 

 

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.