filipino

Just another Edublogs.org weblog

TUNOG /UGONG NG MGA SASAKYAN

April 21, 2006 by lorginabandavia · No Comments · Uncategorized

I.LAYUNIN.

1.Natutukoy ang ingay/ugong ng mga sasakyan.

2.Nagagamit ang wastong tunog /ingay ng mga uri ng sasakyan.

3.Nasasaayos ang katugma ng tunog sa mga sasakyan.

II.PAGHAHAWAN NG BALAKID.

lansangan-                           serena-

busina-                                himpapawid-

III.KAGAMITAN

Mga larawan

plascard

Bangg:BEC.pah.17

IV.PAGBABALIK ARAL

1.Sino ang nakaalala ng binasa nating kwento kahapon?

2.Paano ang ginawa ninyong pagbasa sa maikling kwento?

V.PAMAMARAAN(Pakikinig)

!.Pagganyak

Pahulaan: Namasyal kami ng ate sa maynila,sumakay kami sa sasakyang may tunog na tsug!tsug!tsug!Ano ito?

2.Paglalahad.

Ipakita sa mga bata ang dalawang pangkat ng mga sasakyan,sundan sa google mga larawan (ships and cars).

Nakita na ba ninyo ang mga sasakyang ito?

Ano ang sasakyang may ganitong uri ng tunog?

(ipaparinig ng guro ang mga uri ng tunog ng mga sasakyan)

Pare-pareho ba ang kanilang tunog?

Bakit kailangang malaman natin ang kanilang ugong at tunog?

VI.PAGSASANAY.

Anong uri ng sasakyan ang lumikha ng ganitong tunog/ugong.

1.Brum-brum

2.tsug!tsug!

3.Pip!pip!

4.weeee!weeee!

5.Pot-pot-pot

VII.PAGSUBOK

Ibigay ang kahulugan.

1.busina ng dyip.

2.serena ng ambulansya.

3.busina ng tren.

Ano ang dapat gawin kapag narinig ang mga sumusunod.

4.serena ng trak ng bumbero.

5. Busina ng kotse.

VIII.TAKDANG ARALIN

Isulat ang pangalan ng paborito ninyong sasakyan at isagawa ang tunog/ugong nito.

 

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.