filipino

Just another Edublogs.org weblog

TUNOG /UGONG NG MABILIS/MAPANGANIB NA SASAKYAN

April 21, 2006 by lorginabandavia · No Comments · Uncategorized

I.LAYUNIN

1.Natutukoy ang ingay /ugong ng mabibilis at mapanganib na sasakyan

2.Nagagamit ang wastong tunog ng mga mabibilis at mapanganib na sasakyan.

II.PAGHAHAWAN NG BALAKID

ambulansya-                mapanganib-

mabilis-                        sasakyan-

III.KAGAMITAN

larawan at mga impormasyon sa google. com.
Bangg:PELC II1.2 IA 1.1.3

IV.PAGBABALIK ARAL

Magpaligsahan sa pag bigay ng ibat -ibang uri ng sasakyan at ang tunog nito.

V.PAMAMARAAN(PASALITA)

1.Pagganyak

Tingnan ang mga larawan ng uri ng mga sasakyang mabibilis at mapanganib sa google.com.(mga larawan ng ambulansya,tren kotse at iba pa.

Alin sa mga sasakyan sa larawan ang nasakyan niniyo na?

Mapanganib ba ang sasakyang ito?Bakit kaya?

2.Paglalahad

Ipakita ang larawan ng ambulansya.

Ano ang ugong ng ambulansya? Ano ang ibig sabihin ng tunog nito?Ano dapat niniyong gawin kung nakita ninyo itong nagmamadali?(Isunod larawan ng iba pang sasakyan pagusapan ito sa klase.)

VI.PAGPAPAYAMANG GAWAIN

Pangkatan.

Tingnan sa google .com uri ng mga sasakyan .Ang unang pangkat gagayahin ang tunog ng sasakyan at sasabihin ng pangalawang pangkat kung ito ay mabilis/mapanganib.Palitan

VII.PAGSUBOK

Tingnan sa prongo.com.maikling pagsubok sa filipino.

VIII.GAWAING BAHAY

Magbigay ng halimbawa ng mapanganib/mabilis na sasakyan.Sabihin kung bakit ito mabilis o mapanganib.

 

 

 

Pagwawasto ng takdang aralin.

V.PAMAMARAAN.

1.Pagganyak

Ano ang ginagawa ninyo para matukoy ang pupuntahan ninyong lugar?bakit ito mahalaga?

2.Paglalahad

Pagbasa sa isang kwento”Naligaw si Robert”

1.Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento?

2.Saan nakarating si robert sa paghahanap ng bahay ni Engineer Tamayo?

3.Sino ang napagtanungan niya ano ang kanyang sinabi?

4. Ano ang mga dapat tandaan pag nagtatanong sa mga direksiyong pupuntahan?

V.PAGSASANAY

Bumuo ng mga pangungusap na ginagamitan ng sumusunod.

1.kalye

2.subdivisyon

3.phase3

4.kanto

5.lumikO

(Magpangkat -pangkat sa dala-dalawa.Ang isa ay magtatanong sa direksiyon at ang isa magbibigay ng direksiyon.Ang ibibigay na direksiyon kung saan kayo nakatira.)

VII.PAGSUBOK

Tingnan sa prongo quizstation.com.

VIII.GAWAING BAHAY

Ibigay ang angkop na pananalita sa pagbibigay ng direksiyon.Gumuhit ng krokes ng direksiyon ng inyong bahay.

 

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.